Zamawiam czy zamawiam i płacę w regulaminie sklepu internetowego

Zamawiam, czy zamawiam i płacę?

Rozpoczynając działalność w branży e-commerce, dla większości osób tworzących sklep internetowy konieczność kontaktu z prawnikiem pojawia się najczęściej na etapie tworzenia regulaminu sklepu internetowego. Jest to z pewnością bardzo słuszna praktyka, jednakże zwrócić trzeba uwagę, że także na etapie tworzenia chociażby formularza zamówienia konieczne jest jego dostosowanie do obowiązujących przepisów.

Brak bowiem dostosowanie procesu sprzedaży do ustawy o prawach konsumenta pociągać może dla sprzedawcy daleko idące konsekwencje. Jako najbardziej jaskrawy przykład niech posłuży konieczność zapewnienia przez przedsiębiorcę możliwości wyraźnego potwierdzenia przez konsumenta , w momencie składania zamówienia, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli więc do złożenia zamówienia używa się przycisku musi być on wyraźnie oznaczony słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Nie jest więc w świetle przytoczonych przepisów wystarczające oznaczenie tego przycisku jako „zamawiam”.

Mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się to być błaha różnica i kwestia obowiązku zapłaty w związku z dokonanym zamówieniem jest rzeczą wręcz oczywistą to jednak przepisy wiążą z niedopełnieniem tego obowiązku dotkliwe konsekwencje, bowiem w przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę powyższych wymagać umowa nie zostaje zawarta. Regulamin sklepu internetowego jest więc rzeczą niezwykle istotną w działalności sklepu internetowego, jednakże same jego postanowienia nie zapewnią pełnej ochrony interesów sprzedawcy działającego w branży e-commerce. Równie ważne jest bowiem odpowiednie dostosowanie procesu sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu do obowiązujących przepisów.