Rękojmia w relacjach B2B, a regulamin sklepu internetowego

Rękojmia w relacjach B2B

Chociaż działalność sklepów internetowych w zdecydowanej większości nastawiona jest na sprzedaż na rzecz konsumentów to jednak spotkać można się z przedsiębiorcami, którzy drogą internetową oferują swoje towary wyłącznie na rzecz innych przedsiębiorców. Jak wówczas przedstawiają się zagadnienia związane z rękojmią za wady i czy istnieją jakieś odrębności w porównaniu ze sprzedażą B2C?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Mimo, że często roszczenia przysługujące kupującemu wobec sprzedawcy określane są mianem reklamacji, to w gruncie rzeczy opierają się one w zasadzie właśnie na przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady.

Warto zatem zwrócić uwagę, iż strony umowy sprzedaży mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub nawet wyłączyć. Jeżeli jednak kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi dopuszczalne jest tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególny. Co za tym idzie, w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów zasadniczo nie jest możliwym modyfikacja odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W relacjach jednak B2B strony swobodnie mogą kształtować zakres tej odpowiedzialności. W związku z tym w pełni dopuszczalnym jest wprowadzenie w treści regulaminu sklepu internetowego, prowadzącego sprzedaż wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, iż sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej, z wyjątkiem przypadku gdy zataił podstępnie wadę przed kupującym.