Zamawiam czy zamawiam i płacę w regulaminie sklepu internetowego

Odstąpienie od umowy, a regulamin sklepu

Instytucja odstąpienia od umowy jest już w chwili obecnej doskonale znana zarówno przedsiębiorcom działającym w branży e-commerce, jak również konsumentom dokonującym zakupów w sklepach internetowych. Otwierając więc sklep internetowy warto pamiętać o obowiązkach jakie przepisy ustawy o prawach konsumenta nakładają w związku z tym na przedsiębiorcę.

Przede wszystkim przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o prawie odstąpienie od umowy, w przeciwnym bowiem razie, konsument może realizować to prawo w terminie 12 miesięcy, a nie standardowych 14 dni od dnia, co do zasady, objęcia rzeczy w posiadanie. Jak można zrealizować ten obowiązek? Jest to możliwe poprzez wprowadzenie odpowiedniego postanowienia, które zawiera wymagane przez ustawę informacje o prawie odstąpienia od umowy, w regulaminie sklepu internetowego. Często stosowaną praktyką jest wprowadzenie również dodatkowej odrębnej informacji dotyczącej pouczenie o prawie odstąpienia od umowy. Warto bowiem podkreślić, że wzór tego właśnie pouczenia stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta, co za tym idzie, jego wykorzystanie zdaje się być najlepszym rozwiązaniem.

W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorcy co raz częściej decydują się na umożliwienie klientom odstąpienia od umowy poprzez przesłanie oświadczenia w tym zakresie drogą elektroniczną. Co ważne, obowiązkiem przedsiębiorcy jest wówczas niezwłoczne przesłanie konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jak należy zatem rozumieć termin niezwłocznie? W przypadku przykładowo wiadomości e-mail wydaje się, iż niezwłocznie oznacza maksymalnie w czasie kilku godzin.