Nie zawsze odstąpienie od umowy

Nie zawsze odstąpienie od umowy

Ustawa o prawach konsumenta przyznaje co do zasady konsumentom dokonującym zakupów w sklepie internetowym prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia objęcia przez konsumenta rzeczy w posiadanie. Nie zawsze jednak konsumentowi uprawnienie to przysługuje.

Jest to o tyle istotne, że biorąc pod uwagę co raz szerszy zakres działalności podmiotów funkcjonujących w branży e-commerce, przedsiębiorca zajmujący się handlem elektronicznym nie zawsze będzie miał obowiązek uwzględnić odstąpienie od umowy dokonane przez klienta. Przykładowo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku więc, gdy prowadzimy sklep internetowy, w którego ofercie znajdują się towary produkowane według wytycznych klienta, to w takim przypadku klientowi temu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Chociaż powyższe wynika wprost z przepisów prawa, to obowiązkiem przedsiębiorcy jest poinformowanie konsumenta o okolicznościach, w których nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym stosowna informacja powinna znaleźć się w pierwszej kolejności w regulaminie sklepu internetowego.