koszt zwrotu rzeczy w regulaminie sklepu internetowego

Koszt zwrotu rzeczy

W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym, konsument co do zasady może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Realizując więc to prawo klient zwraca sprzedawcy towar w stanie nienaruszonym, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić klientowi dokonaną przez niego płatność. Powstaje jednak pytanie czy zwracana płatność powinna obejmować koszty przesyłki, a także kto powinien ponieść koszty zwrotu rzeczy.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonanie przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. W świetle przepisów oczywistym jest więc, że sprzedawca ma obowiązek zwrócić zarówno cenę sprzedaży, jak i koszt dostawy.

Jeśli chodzi o zwrot kosztów odesłania przez konsumenta rzeczy to co do zasady ponosi je sam konsument. Wyjątek będzie miał miejsce, gdy przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Z powyższego wynika więc, iż w kontekście odstąpienia od umowy niezwykle istotne z perspektywy przedsiębiorcy jest poinformowanie konsumenta o konieczności poniesienia kosztów zwrotu rzeczy w przypadku realizacja prawa do odstąpienia od umowy. W przeciwnym bowiem razie koszty te ponieść będzie musiał sam sprzedawca. Ważne jest zatem, aby odpowiednią informację o konieczności poniesienia kosztów zwrotu rzeczy zawrzeć zarówno w regulaminie sklepu internetowego, jak również w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.