Nie zawsze odstąpienie

Ustawa o prawach konsumenta przyznaje co do zasady konsumentom dokonującym zakupów w sklepie internetowym prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia objęcia przez konsumenta rzeczy w posiadanie. Nie zawsze jednak konsumentowi uprawnienie to przysługuje.

Rękojmia w relacjach B2B

Chociaż działalność sklepów internetowych w zdecydowanej większości nastawiona jest na sprzedaż na rzecz konsumentów to jednak spotkać można się z przedsiębiorcami, którzy oferujątowary wyłącznie na rzecz innych przedsiębiorców. Jak wówczas przedstawia się rękojmią za wady?

Obowiązki e-przedsiębiorcy

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność w sektorze e-commerce, czy też w ogóle z wykorzystaniem sieci Internet, już w początkowej fazie realizacji projektu często boryka się z problemem spełnienia obowiązków jakie na podmioty działające w szeroko pojętej branży internetowej nakładają przepisy prawa.