OBSŁUGA PRAWNA E-COMMERCE

Zadbamy o Twój biznes internetowy. Zaufaj profesjonalistom!

Nie zawsze odstąpienie od umowy

Ustawa o prawach konsumenta przyznaje co do zasady konsumentom dokonującym zakupów w sklepie internetowym prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia objęcia przez konsumenta rzeczy w posiadanie. Nie zawsze jednak konsumentowi uprawnienie to przysługuje.

Więcej

Odstąpienie od umowy, a regulamin sklepu

Otwierając sklep internetowy warto pamiętać o obowiązkach jakie przepisy ustawy o prawach konsumenta nakładają na przedsiębiorcę w związku z prawem konsumenta do odstąpienia od umowy.

Więcej

Rękojmia w relacjach B2B

Chociaż działalność sklepów internetowych w zdecydowanej większości nastawiona jest na sprzedaż na rzecz konsumentów to jednak spotkać można się z przedsiębiorcami, którzy drogą internetową oferują swoje towary wyłącznie na rzecz innych przedsiębiorców. Jak wówczas przedstawiają się zagadnienia związane z rękojmią za wady?

Więcej

Platforma ODR

Mimo, że od wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich upłynęło już blisko cztery miesiące, wiele podmiotów działających w branży e-commerce w dalszym ciągu nie dopełnia obowiązków informacyjnych wynikających z nowych przepisów unijnych.

Więcej

Paragon w sklepie internetowym

W jakim momencie przedsiębiorca obowiązany jest wystawić paragon w przypadku sprzedaży za pośrednictwem Internetu, w szczególności gdy otrzymuje całość ceny za nim jeszcze wyśle towar do nabywcy?

Więcej

Obowiązki e-przedsiębiorcy

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność w sektorze e-commerce, czy też w ogóle z wykorzystaniem sieci Internet, już w początkowej fazie realizacji projektu często boryka się z problemem spełnienia obowiązków jakie na podmioty działające w szeroko pojętej branży internetowej nakładają przepisy prawa.

Więcej

Zamawiam, czy zamawiam i płacę?

Rozpoczynając działalność w branży e-commerce, dla większości osób tworzących sklep internetowy konieczność kontaktu z prawnikiem pojawia się najczęściej na etapie tworzenia regulaminu sklepu internetowego. Jest to z pewnością bardzo słuszna praktyka, jednakże zwrócić trzeba uwagę, że także na etapie tworzenia chociażby formularza zamówienia konieczne jest jego dostosowanie do obowiązujących przepisów.

Więcej

Koszt zwrotu rzeczy

Realizując prawo odstąpienia od umowy klient zwraca sprzedawcy towar w stanie nienaruszonym, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić klientowi dokonaną przez niego płatność. Powstaje jednak pytanie czy zwracana płatność powinna obejmować koszty przesyłki, a także kto powinien ponieść koszty zwrotu rzeczy.

Więcej